Generalforsamling

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 06/02/2019
19:00 - 22:00

Kategori Ingen Kategori


 

SCHÆFERHUNDE KLUBBEN FOR DANMARK KREDS65, SKANDERBORG
Teglgraven 5, Stilling
8660 Skanderborg

Generalforsamling 2018

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i kreds 65, Skanderborg

Onsdag den 6/2 2019, kl.19.00
I klubhuset, Teglgraven 5, Stilling 8660 Skanderborg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemme optællere
 3. Beretninger:
 4. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
 5. Kreds kassernes fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
 8. valg af kreds formand
 9. valg af 2 bestyrelses suppleanter
 10. valg af revisor
 11. valg af revisor suppleant

e.valg af 2 til repræsentantskabet

 1. valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet
 2. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen.

Kredsbestyrelsen i Kreds 65