Generalforsamling

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 06/02/2019
19:00 - 22:00

Kategori Ingen Kategori


SCHÆFERHUNDE KLUBBEN FOR DANMARK KREDS 65, SKANDERBORG
Teglgraven 5, Stilling
8660 Skanderborg
Generalforsamling 2018
Kreds 65, Skanderborg

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i kreds 65, Skanderborg
Onsdag den 6/2 2019, kl.19.00
I klubhuset, Teglgraven 5, Stilling 8660 Skanderborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemme optællere
3. Beretninger:
a. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
4. Kreds kassernes fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. valg af kreds formand
b. valg af kreds kasser for et år
c. valg af 2 bestyrelses suppleanter
d. valg af revisor
e. valg af revisor suppleant
f. valg af 2 til repræsentantskabet
g. valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet
7. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Kredsbestyrelsen i Kreds 65