Generalforsamling

Schæferhundeklubben for Danmark kreds 65 Skanderborg
teglgraven 5, Stilling
8660 Skanderborg

Generalforsamling 2023
Kreds 65, Skanderborg

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i kreds 65, Skanderborg
I klubhuset, Teglgraven 5, Stilling, 8660 Skanderborg

Onsdag d. 25/01 2024 kl 19.30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemme optællere
 3. Kreds formandens beretning fremlægges til godkendelse
 4. kreds kasserens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og meddelse af ansvarsfrihed
 5. Indkomne forslag
 6. valg
  a. Valg af kreds sekretær/næstformand
  b. Valg af kreds kasser
  c. Valg af 2 bestyrelses suppleanter
  d. Valg af revisor
  e. Valg af revisor suppleant
  f. Valg af 2 til repræsentantskabet
  g. Valg af 2 suppleant til repræsentskabet
 7. Eventuelt  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

  Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer, med gyldig medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark

  kredsbestyrelsen i kreds 65